lördag 22 oktober 2011

Halscancer

Det beräknas att mer än sjuttio procent av dom personer som fått diagnosen strupcancer är i framskridet stadium av det. Det är mer sannolikt hos män än hos kvinnor. Männen har 89 procents chans att mer än kvinnor att dö orsaka på grund av strupcancer. I enbart USA finns det ett sjuttiotal till hundra dödsfall ungefär. Vid jämförelse med olika etniska grupper så har de afro-asiatiska männen 50% högre risk än något annat folk i världen. Det kaukasiska är minst drabbade. Detta beror på att maten vana anställd av them. I USA medan döden räkna är ca 7000, kommer diagnostiserade patienten listan ensam nå 30.000. Konsumtionen av tobak i någon form är den direkta orsaken till munhålecancer. Det beräknas att i USA enbart patienten räkna diagnosen strupcancer kommer att beröra 35.000 markera detta år. Detta lämnar till omkring åtta tusen dödsfall i år. Det innebär nästan en död per timme på dagen.Omkring 50 procent av de diagnostiserade personerna kommer att dö inom fem år. Bland de olika cancertyper är strupcancer en av dom mest dödliga. Dödstalet är betydligt högre än någon annan form av cancer. Anledningen till detta är upptäckten av cancer i senare skede av utvecklingen. Symptomen liknar annars dom dag till dag problem man kan ha, som ont i halsen. Detta gör det svårt att upptäckta sjukdomen i ett tidigt skede. Den strupcancer kan också leda till andra cancerfall i den drabbade regionen. Detta är orsaken till att många av dom som insjuknar dör inom så kort tid även om patienterna kunde bli av med den grundläggande strupcancern. Denkommer att ge vika för andra cancerformer som är mer dödligare. Bland de orala cancerformerna finns skivepitelcancer som är den vanligaste typen av cancer som finns hos 90% av alla halscancer fallen. Majoriteten av de människor som drabbats av denna cancer är över 40 år. Medan orsaken till cancer i unga bidrar till mat vana och tobak.Annars är rökning den största faktorn för strupcancer som förekommer hos personer i unga år. Medan alternativa metoder för rökning som tuggtobak verkar vara mer dödligt än rökning. Den person som använder den så kallade konventionella metoden tobaksbruk kan komma att drabbas hårdare än andra. Användandet av tobak i annan form än rökning främjas eftersom det minskar risken för lungcancer. Men det har negativ effekt på cancer i munhålan. Detta kan också leda till andra sekundära cancerceller och hjärt-sjukdomar. Den tidigare förhållande mellan män och kvinnor som drabbats av strupcancer är 6:1. Nu på senare år har detta ändrats litegranna och förhållandet idag tycks vara 2 män drabbade till varje kvinna. Ökningen i förhållandet bidrar till kollektiva faktor som förändring i livsstil, mat vana bland andra vanor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar